Murstensværk om Per Kirkebys
arkitektur

Trykt i NORDJYSKE den 26. marts med fem stjerner ud af seks

Per Kirkeby / arkitektur

Thomas Bo Jensen

312
sider, gennem illustreret

450,
– kr

Forlaget
Bløndal

Det er svært ikke at skrive det
oplagte, så her kommer det: Dette værk er i sandhed et murstensværk. På alle
måder og især de bedste. Det handler om mursten og murstensbarnet, Per Kirkeby,
der måske mest kendt for sin billedkunst. Men Kirkebys interesse for de
firkantede tegl begyndte tidligt, fra han var barn. Han boede lige ved Grundtvigskirken
på Bispebjerg, som er en murstenskonstruktion i gule teglsten omringet af mange
murstensbyggerier og disse omgivelser, hvor der også fandtes en
skrammellegeplads, hvor børnene selv herskede og byggede deres egne hytter og
verdener af det der lå rundt om, forstår man i bogen, kom til at betyde meget
for hans materialevalg, når hans skulptur blev til og som også var arkitektur og
kulminerede i en række bygninger, og her især i Aars by, men over hele landet
og i udlandet, ikke mindst i Tyskland, opført i den senere del af hans kunstneriske
virke.

Udover barndommen, så var en rejse til Mayaernes land, sammen med blandt
andre, forfatteren Ib Michael, der senere skrev en bog om det: ”Rejsen til
grønne firben”, og mayakulturens templer og bygninger ses i mange af Kirkebys
arkitektur og skulptur. Ikke bare stenen som byggemateriale, men også formerne
og mønstrene. Også de grønlandske fjelde fik stor betydning for ham. Stenene og
isens smeltevandssprækker og forvitringen af naturen inddrog han i sine værker.
De
første reelle murstensskulpturer udførte Kirkeby som 27-årig. Og hans
skulpturer emmer af historie og en dybere erindring.

Lag på lag-formationen
fortæller om en byggeskik, der er bundfældet gennem mange år og om den
tradition, vi i Danmark har for at bygge med mursten. Særligt røde mursten. 90
procent af værkerne består af røde tegl. Kirkeby havde det princip, at det
skulle være en sten i god kvalitet, og som var lokalt produceret. En byggeskik,
der måske igen vinder indpas, ved at være så bæredygtig som den er. Og dertil
kommer at bygninger simpelthen bliver mere spændende og flotte at se på, når
kunstner, arkitekt og ingeniører arbejder tæt sammen fra begyndelse af et
byggeri.

Bogen
er blevet til på baggrund af flere års research i Per Kirkebys omfattende
arkiver, herunder talrige samtaler imellem forfatteren, der professor i arkitektur og
bygningskunst ved Arkitektskolen i Aarhus og Kirkeby. De mange velbevarede
tegninger fra Per Kirkebys barndom og ungdom, har gjort det muligt at
dokumentere en hidtil ukendt sammenhæng i hans kunstneriske univers.

Bogen giver indgående indblik i
Per Kirkebys samlede arkitekturproduktion og viser samtidig, at arkitekturen
ikke blot var et appendiks til Per Kirkebys andet kunstneriske virke, men en
central del af hans tænkning og arbejde som kunstner. det vises fornemt i
letlæst tekst og med flotte fotos af værkerne og ikke mindst de mange skitser.

Dette murstensværk, fortæller om
arkitektur, så enhver får et større indblik, ikke bare hvad Per Kirkebys værker
er og tankerne bg dem, men også i høj grad, en bog om hvad arkitektur i det
hele taget er. En smuk hyldest til en stor kunstner og en fin gave til vi
andre.

Troels Laursen

Faktaboks:

Per Kirkeby 1938-2018. Maler,
digter, skulptør, filmmager, billedhugger.

I 1964 geolog med speciale i
arktisk kvartærgeologi. Fra 1962 til 1965 besøgte han Den Eksperimenterende
Kunstskole, også kendt som Eks-skolen, skabt i 1961 af Poul Gernes og Troels
Andersen. Fra 1982 medlem af Det Danske Akademi og i 1997 Ridder af Dannebrog.

Thomas Bo Jensen er arkitekt og
professor ved Arkitektskolen i Aarhus. Han har tidligere skrevet om P.V. Jensen-Klint
og arkitekterne Inger og Johannes Exner.