Kunsten og historien

Trykt i NORDJYSKE den 29. april med tre ud af seks stjerner

Folkets
tid

Martin
E.Q. Grunz

160
sider, rigt illustreret

300,
– kr

Gyldendal

Få dage efter denne udgivelse, havde
disse 7 værker af Jacob Brostrup, til Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg,
allerede skabt stor diskussion. Om både politisk kunst og ikke mindst om, hvad
der er god kunst i det offentlige rum. Og skal politikerne blot heppe på
kunsten, eller skal de rækker ind i den og være aktive medspiller i den. En af
dem er Henrik Sass Larsen, som fik ideen til projektet. Han siger: ”I
Socialdemokratiet er vi stolte af vores historie. Vi er et parti som snart er
150 år gammelt og som har sat markante aftryk på den nyere Danmarkshistorie. Vi
tør endda hævde at Socialdemokratiets historie er lig med Danmarks. Det er os
og vores idegrundlag som har skabt det moderne velfærdssamfund”. Og
politikernes opdrag til kunstneren var at skildre Socialdemokratiets og
arbejderbevægelsens historie, ideer, begivenheder og personer og lade det være
monument for det samlende og fælles.

Og den unge kunstner brugte sammen med
historiker Martin Ejner Olsen Grunz, flere måneder på at finde ud af, hvordan
man gik til sådan en opgave, så man kunne komme hele vejen rundt om
Socialdemokratiet, arbejderbevægelsen, velfærdsstaten og det moderne Danmark’s
historie. Hvert værk undersøger og fremstiller mange dele af historien, både de
kendte og de mindre kendte, de accepterede og de mindre accepterede. Historien
er retrospektivt aldrig entydig, derfor vil der være elementer i værkerne, som
skaber diskussion, og forhåbentlig giver et endnu mere nuanceret blik på den
historie, som vores fælles fremtid bygger på.

Jacob Brostrup sagde selv;
“Jeg fik denne opgave i december 2016, lige efter Trump var blevet valgt,
og man begyndte at tænke på om der ikke var noget mere seriøst at beskæftige
sig med i denne verden end fri fantasi. Derfor var jeg heller ikke et øjeblik i
tvivl om at jeg skulle sige ja til opgaven og Trump begyndte hurtigt at lave
politik på fiktion, så derfor virkede det pludselig helt korrekt, at lave kunst
baseret på virkelighed”.

Bogen giver sit syn på det
skifte, der sker i Danmarkshistorien fra arbejderbevægelsens stiftelse i 1871
og frem til i dag. Alt sammen set ud fra et socialdemokratisk udgangspunkt. Det
handler om partiets selvforståelse i dag. Fra salget på Fælleden og forfatningskampen,
parlamentarismen og Påskekrisen, Staunings pragmatik i 30’erne,
samlingsregeringen under krigen og efterkrigstidens kamp for at bevare Danmark
som et demokratisk samfund med etablering af velfærdsstaten, internationalt
arbejde efter opbrud i Østeuropa og en nutid med mange konflikter. Og den forsøger
med disse syv detaljerige malerier at skabe en fortælling om historien fra
arbejdskamp til velfærdsstat suppleret med historiske fotos. Brostrup værker er
ubetinget flotte og med hans genkendelig teknik, der skubber forskellig rum og
tider sammen i et værk er godt udført. Og er med til at vise at politisk kunst,
som for nogen vil være propaganda, stadig kan laves og skabe debat. Bogen viser
at kunst, liv og politik aldrig er objektiv. Læs bogen og tag del i
diskussionen.

Troels Laursen